buro-MaP
Ventilatie

VENTILATIE

Van ontwerp tot meting

Sinds 1 januari 2016 is het in Vlaanderen verplicht een erkende ventilatieverslaggever aan te stellen bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.


buro-MaP is een erkend verslaggeving voorontwerp en denkt graag mee vanaf het ontwerp over de integratie van het ventilatiesysteem in de woning.  Door te investeren in een goed werkend  ventilatiesysteem ondervindt u minder vochtproblemen, tochtproblemen, temp√™ratuurswisselingen en het is goed voor de gezondheid!


Voor start der werken, wordt een ventilatievoorontwerp opgesteld en gerappoteerd in de startverklaring en aan het kwaliteitskader SKH. Dit voorontwerp specifieert het gekozen ventilatiesysteem, verduidelijkt de ventilatievoorzieningen en de debieten, ...


Ook de  specificaties worden gerapporteerd waarin alle prestatie-eisen van het ventilatiesysteem staan beschreven zodat deze na de werken afgetoetst kunnen worden  in het zogenaamde ventilatieprestatieverslag. Daarbij wordt er nauwkeurig nagemeten dat de gerealiseerde debieten overeenkomen met het vooraf opgestelde ontwerp.


Gaat u (ver)bouwen en bent u op zoek naar een verslaggever met jarenlange ervaring? Neem dan zeker contact op.