buro-MaP
EPB (Vlaanderen & Brussel)

EPB

Vlaanderen

&

Brussel


Vanaf de ontwerpfase zit buro-MaP graag mee aan de tafel. Het afstemmen van de materialisatie, oriëntatie, technische concepten en hernieuwbare technieken gebeurt liefst zo vroeg mogelijk.


buro-MaP maakt voor u een uitgebreid EPB voorontwerprapport. Hierin worden de behaalde eisen gerapporteerd en eventueel geoptimaliseerd. Dit geeft u als bouwheer en als architect de mogelijkheid in een vroeg stadium beslissingen te kunnen nemen.


Voor start der werken, wordt de startverklaring ingediend bij de bevoegde overheidsinstatie. Gedurende de bouw van uw project, staat buro-MaP u bij voor verdere adviezen, zoals het bespreken en aftoetsen van bouwdetailleringen. Maar ook alle zaken die de energieprestaties van uw gebouw of woning kunnen beïnvloeden, worden besproken.


Na de bouw of verbouwing maakt buro-MaP de EPB-aangifte voor u op. Deze dienen wij in bij de bevoegde overheidsinstantie gevolgd door het EPC of energieprestatiecertificaat. Dit alles gebeurd op een zo transparant mogelijke manier. 


Gaat u (ver)bouwen en bent u op zoek naar een EPB-verslaggever met jarenlange ervaring? Neem dan zeker contact op.